Danışmanlık Mühendislik Oto. San. ve Tic. Ltd.Şti. 
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Gordion-Teknik-Dan%C4%B1%C5%9Fmanl%C4%B1k/169226349934616

Marka Tescil


Marka Tescil Başvurusu (Yurtiçi)

   Türkiye' de marka başvurularının yapıldığı tek yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü'dür. Türkiye'de bulunan gerçek ve tüzel kişiler tek başlarına ya da Türk Patent Enstitüsü' ne kayıtlı ve yetkili Marka Vekilleri ile başvuruda bulunabilirler. Marka başvurusu özen gösterilmesi gereken, marka örneği ve marka ismi açısından geri dönüşü olmayan bir aşamadır. Yaklaşık 10-12 ayı kapsayan bir sürecin başlangıcı olan bu aşamanın konunun uzmanı yetkili bir vekil vasıtasıyla yürütülmesinde büyük fayda vardır.

   Marka basvurusu Türk Patent Enstitüsü nezdinde gün, saat, dakika ve saniye itibariyle koruma altına alınır.

   Marka başvurusu yapıldıktan sonra, Türk Patent Enstitüsü tarafından başvuru evraklarının doğruluğu (şekli inceleme) ve markanın herhangi bir benzerinin olup olmadığı incelenir.

Kimler marka başvurusu yapabilir

  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde marka başvuru hakkına sahip kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanıyan devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler de karşılıklılık ilkesi gözetilerek Türkiye'de marka başvurusu yapabilir.
Marka Başvuru Şekli

  • Markasının tescil edilmesini talep eden başvuru sahibi veya vekili online olarak (e imza ile marka başvurusu) ya da bilgisayarda veya daktiloda yazılmış dilekçe vasıtasıyla başvuruyu iletebilir. El yazısıyla doldurulan başvuru dilekçeleri kabul edilmez.
Marka başvurusu yapacak olan kişi veya kuruluşların öncelikle dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır

1. Marka başvurusu yapacakların markayı kullanmadan yani piyasada marka henüz bilinmeden başvuru yapmaları gerekir.

2. Birçok işletme ticaret unvanlarındaki ibarenin aynı zamanda marka olarak tescil edildiğini düşünmektedir. Ticaret unvanı ve marka farklı kavramlardır. Birçok firmanın ticaret unvanını aynı zamanda marka olarak kullandığı gerçek bir durum olmakla birlikte unvanın ticaret siciline kayıt edilmesi ile marka hakkı korunmuş olmaz ve marka tescil edilmiş anlamına gelmez. Bu anlamda bir şirket daha kurulma aşamasındayken unvanını aynı zamanda markası olarak kullanacaksa bu durumu da dikkate alarak marka tescilini yaptırmalıdır.

3. Bir şirket ticaret siciline kayıt ettirdiği markayı aynı zamanda marka olarak kesin kullanacaksa henüz daha şirket kurulmadan gerekli araştırmaları yaparak markanın başkası üzerinde tescili olup olmadığına ya da benzer markalar olup olmadığına kesinlikle bakmalıdır.

4. Marka başvurusu, marka araştırması yapılmadan yapılmamalıdır.

5. Marka araştırmaları kesinlikle marka başvurusunun yapıldığı yer olan Türk Patent Enstitüsü'nde yapılmalıdır. Özel şirketlerin ücretsiz olarak yaptığı marka araştırmaları kendilerine ait veri tabanları üzerinden yapıldığından bu tür araştırmaların gerçekleri yansıtma konusunda eksiklikleri olabileceği aşikardır.

6. Türk Patent Enstitüsü'nde yapılmış bir marka araştırması raporu Türk Patent Enstitüsü'nde kayıtlı ve yetkili bir vekil tarafından yorumlanmalı ve vekilin önerileri dikkate alınmalıdır.

7. Marka başvurusu yapılırken özellikle yabancı markaların isimleri, tanınmış markaların isimleri, kalite, nitelik belirten, dini işaret ve kamusal değerler olmuş kelimeler seçilmemelidir. Bu konuda eğer vekil ile çalışırsanız gerekli bilgilendirmeyi mutlaka vekiller yapacaktır.

8. Vekil ile çalışmaya karar verdiğinizde sadece ücretler açısından vekilleri değerlendirmemelisiniz. Ücret belirleyici olabilir fakat önemli olan verilen hizmetin kalitesi ve güvenilirliğidir. Sonuçta bir defa yapacağınız ve 10 yıl süre ile hakkınızı koruyacağınız marka hakkınızın tescil maliyetinin aslında sizin en büyük sermayeniz olan markanıza ilişkin olduğunu daima göz önünde tutun. Hukuk bilgisinden yoksun, ehil olmayan vekillerin yaptığı başvurularda daima eksiklik ortaya çıkabilir. Bunu ileride ancak bir sorunla karşılaştığınızda görebilirsiniz.

   Marka araştırılması markanın tescile müsait olduğunun araştırılması ve alternatif öneriler türetilmesi açısından önemlidir. Daha sonraki aşama ise başvurunun gerçekleştirilmesi ve  yayın süresi aşamasıdır.

   Bu süre her marka için geçerli olan resmi bir süredir. Üç ay sürüyor olup, askı süresi olarak da bilinir. Askı süresi içerisinde itiraz gelmeyen markalar Türk Patent Ensititüsü tarafından incelenerek kabul edilmekte ve en son aşama olan belge aşamasına geçilmektedir.

   İtiraz gelmesi markaya çok normal bir durum olup, bir vekil ile çalışıyorsanız  yayın süresi kolayca atlatılabilecek bir dönemdir. Vekil ile çalışılmasının önemi burada daha çok ortaya çıkmaktadır. Çünkü itiraz aşamalarının profesyonel biri tarafından takip edilmesi ve itiraza yine uzman bir kişi tarafından karşı görüş yazılması daha iyi olacaktır.

Markalaşmanın  Önemi

  • ‘’Marka kavramı’’  hem üreticiye hem de tüketiciye çeşitli yararlar sunmaktadır. Çünkü emeğini, üretimini ya da ismini marka haline getiren bir kişi diğer kişilere karşı mutlak koruma sağlamaktadır. Kimse tescilli marka üzerinde hak iddia edemez. Marka, üreticilere markanın taklitlere karşı yasal olarak korunması, mal-tüketici arasındaki iletişimde etkinlik sağlanması konularında yardımcı olurken tüketiciye ise prestij sağlar. Aynı zamanda koruma, satış garantileri, bakım olanakları gibi konularda faydalı olur. Marka, çoğu zaman tüketici için malın bir çeşit sigortası bir bakıma malın güvencesidir. Patent marka , patent tescili, tasarım tescili hizmetlerde de durum farklı değildir.
   Tescil edilmemiş bir marka haksız rekabete göre korunmakta olup kişiye hukuki açıdan daha az korunma sağlamaktadır. Oysa ki tescil edilmiş bir marka kişinin izni olmadan kullanılamaz ve tam olarak hukuki bir denetim sağlar. Bu nedenle tescilli bir markayı kullanmak size ekonomik açıdan  daha fazla yarar sağlayacaktır. Yıllar içinde edindiğiniz müşteri çevresi tescillenmemiş bir markanın kurbanı olsun istemiyorsanız sizde markanızı tescil ettirmelisiniz. Çünkü aynı sektörde iş yapan aynı isimli bir firma tescilli olmayan markanızı alarak hem emeğinizi sizden alır hem de müşteri çevrenizi sahiplenerek ekonomik kayba uğratabilir. Emek hırsızlığı günümüzün gelişen ticari ortamında kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkmaktadır. Maalesef insanlar bu konuda bazen bilinçli bazen bilinçsiz olarak hareket eder ve sizin bin bir emekle oluşturduğunuz  ‘’marka değerinize’’  sanki kendi geliştirmiş gibi sahip çıkar. Marka tescilinizi en kısa sürede yaptırarak emeğinize sahip çıkmalısınız.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam9
Toplam Ziyaret33014